تولیدی گرانیت بهسرام

کهرام از محدوده ۱۸۰ تومان پیشنهاد خرید ما بوده است و بارها از محدوده ۲۰۰-۲۱۵  تا ۲۵۰ و یا ۲۷۵ تومان نوسان گرفته ایم و  آخرین بار نیز در سوم تیرماه امسال زمانیکه کف کانال را در ۱۹۲ تومان لمس کرد و الگوی هارمونیک AB=CD نیز در این قیمت تکمیل شد بررسی گردید و با حد ضرر ۱۸۰ تومان در این محدوده توصیه به خرید شد …

اکنون این سهم به محدوده مهم مقاومتی رسیده  و امروز در ۲۸۳۵ ریال با صف خرید بسته شده است و احتمال شکست این محدوده مهم مقاومتی افزایش یافته است..

مقاومت اصلی سهم ۲۸۵ تومان است ولی محدوده ۲۷۵ تا ۲۹۵ تومان  طی دو سال گذشته همواره مانع رشد بیشتر قیمت سهم بوده و از این جهت مقاومت مهمی به شمار میرود بطوریکه از یکسال و نیم قبل تا کنون  این اولین بار است که از ۲۷۵ تومان عبور میکند . بنابر این با توجه به اینکه اکنون ۲۷۵ تومان را با صف خرید شکسته است و احتمالا” فردا از مقاومت ۲۸۵ تومان هم عبور خواهد کرد احتمال زیادی وجود دارد که ایندفعه بتواند از محدوده مقاومتی مشخص شده در ۲۹۵ تومان نیز عبور کند و راه برادرش کترام را ادامه دهد!

اگر این اتفاق بیفتد و قیمت سهم از ۲۹۵ تومان عبور کند مقاومتهای بعدی در ۳۳۰ و ۳۷۵ تومان  است  و اگر از این مقاومتها نیز عبور کند و بخواهد راه کترام را ادامه دهد هدفی در محدوده ۵۰۰ تومان را پیگیری خواهد کرد که البته بعد از عبور از ۳۷۵ تومان مقاومت های دیگری وجود دارد که باید بررسی شود…

در حال حاضر اندیکاتورها همچنان گارد صعودی دارند و احتمال پولبک نیز وجود دارد و مادامی که بالای ۲۷۵ تومان معامله شود این تحلیل معتبر خواهد بود و نوسان های منفی در قیمت لحظه ای و نه پایانی تا روی ۲۶۰ تومان میتواند پولبک باشد و حد ضرر سهم نیز تا زمانیکه از ۲۹۵ تومان عبور نکرده باشد ۲۵۰ تومان است …

کهرام