شاخص دارویی

شاخص گروه مواد دارویی

شاخص گروه نمادهای دارویی روی ۹۱۲۸ واحد در کف کانال صعودی قرار دارد و تنها چالش پیش روی این شاخص ابر کوموی ضخیمی است که تنها با قدرت پول خنثی خواهد شد …تثبیت این شاخص بالای ۹۱۸۵ واحد باعث نفوذ به مقاومت ابر کومو خواهد شد و با توجه به اینکه با فرارسیدن پاییز معمولا” گروه دارویی مورد توجه قرار می گیرد و نیز با توجه به اینکه اکثر نمادهای این گروه در محدوده حمایت های مهم خود معامله می شوند میتوانیم قسمتی از سبد سهام خود را به این گروه اختصاص دهیم …

 

شاخص دارویی