سدور در محدوده حمایت معتبر

سیمان دورود

سدور در نمودار هفتگی در محدوده ۸۸ تومان روی خط روند صعودی با افزایش تقاضا همراه است و در این محدوده با حد ضرر ۸۳۶ ریال که کف معتبر سهم است مناسب خرید ارزیابی میشود..

این سهم در محدوده ۹۹ تا ۱۰۴ تومان مقاومت دارد و تثبیت قیمت بالای ۱۰۴ تومان که با میانگین متحرک ۲۰ روزه مماس است احتمالا” باعث رشد قیمت تا مقاومتهای بالاتر خواهد شد…

مقاومتها در چارت مشخص شده است …

 

سدور