شکست روند نزولی در نمودار خودرو

ایرانخودرو

خودرو در نمودار تایم فریم هفتگی روند نزولی ۳٫۵ ساله رادر محدوده ۲۵۰ تومان شکسته است و نوسان منفی این هفته مادام که بالای ۲۵۰ تومان در قیمت پایانی معامله شود می تواند پولبک باشد که در اینصورت احتمالا” بعد از عبور از مقاومت های ۲۷۵ تومان و ۳۰۵ تومان بسوی سقف قبلی می تواند پیشروی کند…

حد زیان کوتاه مدت ۲۳۰ تومان و حد زیان میانمدت ۲۱۵ تومان پیشنهاد میشود…توجه : برای بیان دیدگاه و طرح هرگونه پرسش، درخواست تحلیل و یا مشاوره میتوانید از سامانه پرسش و پاسخ سایت استفاده کنید.

استفاده از سامانه پرسش و پاسخ برای تمامی کاربران رایگان است.

خودرو1