شکست روند نزولی در نمودار خودرو

ایرانخودرو

خودرو در نمودار تایم فریم هفتگی روند نزولی ۳٫۵ ساله رادر محدوده ۲۵۰ تومان شکسته است و نوسان منفی این هفته مادام که بالای ۲۵۰ تومان در قیمت پایانی معامله شود می تواند پولبک باشد که در اینصورت احتمالا” بعد از عبور از مقاومت های ۲۷۵ تومان و ۳۰۵ تومان بسوی سقف قبلی می تواند پیشروی کند…

حد زیان کوتاه مدت ۲۳۰ تومان و حد زیان میانمدت ۲۱۵ تومان پیشنهاد میشود…

خودرو1