توسعه صنایع بهشهر

وبشهر  که در تایم فریم هفتگی روند نزولی را شکسته است در محدوده قیمتی ۱۳۲-۱۴۰ تومان در کف کانال صعودی بلند مدت(۵ ساله) حمایت دارد و اکنون در این محدوده قیمتی معامله میشود…  چنانچه این سهم بالای ۱۴۰ تومان معامله و تثبیت شود می تواند بسوی مقاومت های بالاتر تا سقف کانال نوسان داشته باشد و خرید سهم در این محدوده قیمتی با حد ضرر ۱۲۵ تومان مناسب ارزیابی میشود…توجه : برای بیان دیدگاه و طرح هرگونه پرسش، درخواست تحلیل و یا مشاوره میتوانید از سامانه پرسش و پاسخ سایت استفاده کنید.

استفاده از سامانه پرسش و پاسخ برای تمامی کاربران رایگان است.

وبشهر