گروه صنایع بهشهر ایران

وصنا در تایم فریم هفتگی، در محدوده ۱۰۲ تا ۱۰۵ تومان روی خط روند صعودی حمایت دارد و در این محدوده برتری تقاضا دیده میشود که در صورتیکه بالای ۱۱۵ تومان معامله و تثبیت شود می تواند بسوی مقاومت های بالاتر نوسان مثبت داشته باشد … همچنین در صورتیکه زیر ۱۰۲ تومان معامله نشود احتمال تشکیل الگوی هارمونیک و پترن گارتلی با هدف ۱۶۰ تومان در میانمدت وجود دارد … بنابراین خرید سهم در محدوده حمایتی با حد ضرر ۹۷ تومان مناسب به نظر می رسد…

وصنا