سرمایه گذاری صنعت و معدن

وصنعت در تایم فریم هفتگی در محدوده قیمت اسمی و روی خط روند صعودی معامله میشود و مادام که این حمایت را از دست ندهد احتمال خروج از تراکم و نوسان قیمت تا محدوده ۱۲۰ تومان وجود دارد …

حد ضرر این تحلیل ۹۹ تومان است …توجه : برای بیان دیدگاه و طرح هرگونه پرسش، درخواست تحلیل و یا مشاوره میتوانید از سامانه پرسش و پاسخ سایت استفاده کنید.

استفاده از سامانه پرسش و پاسخ برای تمامی کاربران رایگان است.

وصنعت