پاکسان

شپاکسا در تایم فریم هفتگی بعد از اصلاحی شارپ و سریع روی محدوده ۳۸۱ تومان که قبلا” مقاومت مهم سهم بوده و اکنون به حمایت مهم تبدیل شده آرام گرفت و با تقاضا مواجه شد …

اگر این سهم بنیادی خوب این حمایت را از دست ندهد و بالای ۴۰۰ تومان تثبیت شود می تواند بسوی ۵۰۰ تومان نوسان داشته باشد…

مقاومت های کوتاه مدت سهم ۴۴۸ و ۴۷۰ تومان هستند و مقاومتهای بالاتر نیز در چارت مشخص شده است … حد ضرر سهم را می توانیم ۳۶۸ تومان در نظر بگیریم…

شپاکسا