مدتها بود که حقوقی جدیدی به لیست سهامداران درصدی این نماد اضافه نشده بود و تنها حقوقی این نماد ، آستانقدس رضوی معاف از مالیات بودولی از هفته گذشته شرکت سرمایه گذاری و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی  به لیست سهامداران درصدی این سهم اضافه شده و در حال خرید است …

این سهم که اکنون در محدوده ۹۰ تومان معاملات مثبتی را نمایش میدهد و برتری تقاضا نسبت به عرضه قابل مشاهده است در ۹۴ تومان مقاومت دارد که اگر بتواند بالای این قیمت معامله و تثبیت شود در تایم هفتگی از مقاومت ابرهای کومو خارج خواهد شد و روند نزولی سه ساله سهم نیز در معرض شکست قرار می گیرد که در این صورت  احتمال رشد قیمت تا سقف های قبلی وجود دارد ….

حمایت سهم درکوتاه مدت همانگونه که در پاسخ با سئوالات نیز گفته شد ۸۲ تومان است و در حال حاضر مادامی که حمایت ۸۲ تومان شکسته نشود و قیمت سهم بالای ۸۸ تومان معامله شود احتمال رشد قیمت و شکست مقاومتها زیاد خواهد بود…

نمودار این سهم در تایم فریم هفتگی، روند صعودی میانمدت و بلند مدت را تایید میکند…

تکمبا1