سرما آفرین

لسرما در محدوده ۲۳۰-۲۴۰ تومان روی خط روند صعودی بلند مدت برگشت داشته و مادامی که حمایت ۲۳۰ تومان را از دست ندهد  میتواند نوسان مثبت داشته باشد…

مقاومتها در چارت مشخص شده است…توجه : برای بیان دیدگاه و طرح هرگونه پرسش، درخواست تحلیل و یا مشاوره میتوانید از سامانه پرسش و پاسخ سایت استفاده کنید.

استفاده از سامانه پرسش و پاسخ برای تمامی کاربران رایگان است.

لسرما