شرکت صنعتی بهپاک

بهپاک طی هفته گذشته در محدوده ۳۸۰-۳۵۰ تومان روی خط روند صعودی حمایت شده و تا محدوده اولین مقاومت در ۴۳۰ تومان نوسان داشته است و در صورتیکه این حمایت را از دست ندهد در نوسان های منفی در این محدوده قیمتی با حد ضرر ۳۲۰ تومان میتواند مناسب خرید و سرمایه گذاری باشد …

این سهم در صورتیکه بتواند از اولین مقاومت عبور کند و بالای ۴۳۰ تومان تثبیت شود بسوی مقاومت های بالاتر نوسان خواهد کرد ….

مقاومت های بعدی ۴۷۰ و ۵۴۸ و ۶۰۰ تومان است که محدوده ۵۴۸ تا ۶۰۰ تومان مهمترین مقاومت سهم در کوتاه مدت خواهد بود…

بهپاک