شرکت  آ.س.پ

در آخرین تحلیل این سهم قبل از مجمع سالانه، حمایت سهم در کف کانال روی ۸۴ تومان اعلام شده بود که با توجه به تقسیم سود ۸ تومانی در مجمع سالانه نهم دیماه ، این حمایت در نمودار تعدیل شده به ۷۶ تومان تبدیل میشود …

با توجه به نمودار تعدیل شده مشاهده میشود که بعد از تقسیم سود و بازگشایی ، قیمت سهم تا ۸۷۴ ریال رشد کرده و در آنجا با برخورد به خط روند نزولی کوتاه مدت روند اصلاحی می گیرد که معمولا” بعد از تقسیم سود مجمع طبیعی است ….

این سهم در روند اصلاحی بعد از مجمع دوباره روی ۷۶ تومان حمایت شده و ضمن تایید مجدد این سطح حمایتی ، کف دوقلو ساخته شده است که میتواند  در صورت تثبیت کف قیمت سهم بالای ۸۲ تومان ،احتمالا” باعث رشد قیمت تا محدوده ۱۰۰ تومان شود…

بنابر این در حال حاضر خرید سهم در نوسانات منفی با رعایت حد ضرر ۷۶ تومان مناسب به نظر می رسد و در صورت تثبیت قیمت بالای ۸۲ تومان  روند نزولی کوتاه مدت شکسته خواهد شد و احتمالا” بسوی مقاومت های بالاتر پیشروی خواهد کرد…

آ س پ