صنایع ریخته گری ایران

خریخت بعد از شکست خط روند نزولی ۹ ماهه اخیر تا محدوده ۹۱ تومان رشد کرد ولی این مقاومت مانع رشد بیشتر قیمت سهم شد و اصلاح کوتاه مدت را باعث شد که تا محدوده ۷۴ تومان قیمت سهم را اصلاح کرد و در این قیمت بار دیگر با افزایش تقاضا مواجه شده است..

در حال حاضر اگر قیمت سهم بتواند بالای ۸۰ تومان معامله و تثبیت شود و از سقف قبلی در ۹۱۵ ریال عبور کند محدوده ۹۷-۹۹ تومان مقاومت مهم سهم خواهد بود… مقاومتهای بالاتر در چارت مشخص شده است و حد ضرر سهم ۶۸ تومان است…

خریخت