شرکت واسپاری ملت (ولملت)

ولملت در موج صعودی اخیر از ۹۸ تومان تا ۱۸۴ تومان رشد قیمت داشت و از آنجا روند اصلاحی در پیش گرفت… این سهم اکنون در محدوده حمایت فیبوی ۵۰ درصد برگشتی یعنی محدوده قیمتی ۱۳۹-۱۴۱ تومان با افزایش تقاضا و حجم های مشکوک معامله میشود…

در حالیکه حجم میانگین ماهانه این سهم حدود ۱٫۵ میلیون برگه در روز است ولی در آخرین جلسه معاملاتی و در نیمساعت آخر بازار شاهد معامله حدود ۱۳٫۵ میلیون برگه سهم بودیم که تقریبا” همه این حجم توسط کدهای حقیقی خریداری شده در حالیکه از این تعداد بیش از ۹٫۵ برگه سهم توسط دو کد حقوقی عرضه شده است … بنابر این مشروط بر اینکه زیر ۱۳۹ تومان معامله نشود میتوان گفت که احتمالا” این حجم مشکوک با اهداف خاص از حقوقی به حقیقی کد به کد شده است ، یا به عبارتی دیگر پول هوشمند وارد سهم شده است…

با توجه به نمودار و از نظر تکنیکالی محدوده حمایتی ۱۳۹-۱۴۱ تومان که حمایت فیبوی ۵۰ درصد برگشتی موج صعودی اخیر است با میانگین متحرک ۵۰ روزه نیز مماس است و چنانچه قیمت سهم بالای ۱۴۱۵ ریال تثبیت شود میتواند بسوی مقاومت های بالاتر نوسان داشته باشد..

بنابر این با توجه به حمایت ها و مقاومتها  میتوان سهم را برای نوسانگیری یا خرید کوتاه مدت زیر نظر گرفت …

حد ضرر را ۱۳۰ تومان در قیمت پایانی در نظر می گیریم که با فیبوی ۶۱٫۸ درصد برگشتی همپوشانی دارد و نیز این قیمت با میانگین متحرک ۱۰۰ روزه مماس است …

ولملت