ریخته گری تراکتورسازی ایران

ختراک با عبور از ۲۷۵ تومان از کانال نزولی یک و نیم ساله خارج شده و تا آستانه ۳۴۰ تومان رشد قیمت داشته و اکنون در حال پولبک است …

حمایت های مهم این سهم در روند صعودی ابتدا محدوده ۲۹۵ تومان و سپس ۲۷۵ تومان است که می تواند برای خرید پله ای مناسب باشد…

در صورتیکه قیمت سهم بالای ۳۱۰ تومان معامله و تثبیت شود احتمالا” بسوی مقاومتهای بالاتر پیشروی خواهد کرد …

مقاومتها در چارت مشخص شده و حد ضرر خرید سهم در حال حاضر ۲۵۰ تومان است…

ختراک