سرمایه گذاری میراث فرهنگی

سمگا در تایم فریم هفتگی و روی ۱۹۰ تومان پولبک به خط روند نزولی چهار ساله را تکمیل کرد و مورد حمایت قاطع بازارگردان قرار گرفت…

این سهم با توجه به رشد قابل توجه سود عملکرد دوره سه ماهه امسال نسبت به دوره مشابه سال مالی قبل،میتواند امسال بازدهی خوبی داشته باشد … بنابر این در قیمتهای زیر ۲۰۰ تومان با حد ضرر ۱۸۰ تومان همچنان مناسب خرید است…

در صورتیکه قیمت سهم بتواند از ۲۳۰ تومان عبور کند انتظار می رود که تا محدوده ۳۰۰ تومان مشکلی برای رشد نداشته باشد..

سمگا