سرما آفرین

لسرما در محدوده قیمتی ۲۹۰ تومان روی خط روند صعودی معتبر خود معامله میشود و در صورت تثبیت قیمت بالای ۳۱۰ تومان بسوی اولین مقاومت در محدوده ۳۴۸ تومان نوسان خواهد کرد…

این سهم در دی ماه گذشته محدوده ۲۲۵-۲۵۰ بررسی شد که تا ۳۴۸ تومان رشد کرد و از آنزمان تا کنون این قیمت به مقاومت مهم سهم تبدیل شده است و چنانچه این مقاومت شکسته شود بسوی مقاومتهای بالاتر که در چارت مشخص شده خواهد رفت..

حد ضرر کوتاه مدت سهم در حال حاضر ۲۷۹ تومان در نظر گرفته شود…

لسرما