کمباین سازی ایران

تکمبا در محدوده کف کانال صعودی کوتاه مدت به حمایت فیبوی ۶۱٫۸ درصد برگشتی واکنش مثبت داشته و در صورت تثبیت قیمت بالای ۷۴۸ ریال در کانال صعودی باقی خواهد ماند و احتمالا” بسوی سقف کانال نوسان خواهدکرد…

حمایت فیبوی ۶۱٫۸ درصد ۷۲۲ ریال است که امروز از روی ۷۲۵ ریال با تقاضا مواجه شده است و در صورتیکه درقیمت های بالای ۷۶۵ ریال معاملات پر تقاضایی را شاهد باشیم با شتاب بیشتری بسوی سقف کانال حرکت خواهد کرد…

محدوده ۹۰-۹۵ تومان مقاومت سهم در سقف کانال خواهد بود…

شکست ۷۰ تومان به پایین این تحلیل را بی اعتبار خواهد کرد…

تکمبا