لیزینگ رایان سایپا

ولساپا در تاریخ ۲۹ خرداد بررسی شد و در محدوده ۱۱۸-۱۲۰ تومان توصیه به خرید شد که فرصت خرید نیز داشت . این سهم تا قیمت ۱۳۶۶ریال در تاریخ ۱۷ تیرماه معامله شد که برای کوتاه مدتی ها و نوسانگیران در مدت کمتر از ۲۰ روز بیش از ۱۰ درصد بازدهی داشت …

با توجه به اینکه شرکت تعهد کرده بود که افزایش سرمایه را قبل از مجمع به ثبت برساند ، حق تقدم های استفاده نشده باید قبل از مجمع حراج می شد و از طرفی  شرکت سهامداران را برای ۳۰ تیرماه به مجمع دعوت کرده بود بنابراین زمان باقی مانده تا مجمع برای جمع کردن حق تقدم ها در قیمت مناسب کافی نبود و به همین دلیل شرکت طی اطلاعیه ای اعلام کرد که دعوت به مجمع را لغو کرده و تاریخ جدید برگزاری مجمع بعدا” اعلام میشود….

با توجه به اینکه به حق تقدم ها در مجمع امسال سود پرداخت میشود و قیمت حق تقدم  بالای ۱۹ تومان بازگشایی شد در حالیکه قیمت سهم بالای ۱۳۰ تومان بود به همین دلیل بعضی سهامداران عمده ترجیح می دادند که سهم را بالای ۱۳۰ تومان بفروشند و حق تقدم را خریداری کنند چون با این کار درجا حدود ۱۰ درصد سود می کردند … این باعث شد که قیمت سهم  افت کند و به قیمت حق تقدم نزدیک شود…

در حال حاضر سهم در محدوده ۱۲۰ تومان معامله میشود و حق تقدم ۱۸ تومان است  و با این تفاوت قیمت دیگر مقرون به صرفه نیست که سهم را بفروشند و حق تقدم بخرند … بنابر این با توجه به اینکه حمایت سهم همین محدوده ۱۱۸-۱۲۰ تومان است احتمال اینکه در همین محدوده درجا بزند تا حق تقدم ها تمام شود دور از ذهن نیست ولی اگر قرار باشد که ضامن حق تقدم خودش حق ها را جمع کند شاید ترجیح بدهد که قیمت را پایین تر بکشد که در اینصورت اگر قیمت حق تقدم  پایین تر برود ولی قیمت سهم درجا بزند خرید حق تقدم به شدت جذاب میشود…

در هر صورت ولساپا با توجه به وضعیت مناسب بنیادی بسیار سهم ارزنده ای است و امسال بازدهی خوبی خواهد داشت…

شنیده میشود که احتمالا” بین ۱۰ تا ۱۵ تومان در مجمع تقسیم میشود و به همین دلیل خرید سهم یا حق تقدم با دید شرکت در مجمع و نگهداری میانمدت همچنان گزینه مناسبی است و توصیه میشود….

ولساپا