توریستی و رفاهی آبادگران ایران

ثاباد در محدوده قیمتی ۱۶۷ – ۱۷۹ تومان در کف روند صعودی پنج ساله معامله میشود و چنانچه این حمایت را از دست ندهد احتمالا” بسوی مقاومتهای بالاتر نوسان خواهد کرد…مقاومتها تا سقف کانال در چارت مشخص شده است …

حد ضرر این سهم در حال حاضر ۱۴۰ تومان است…

ثاباد