سرمایه گذاری مسکن زاینده رود

ثرود در محدوده ۱۱۵ تومان روی حمایت خط روند صعودی کوتاه مدت معامله میشود و در صورتیکه بتواند بالای ۱۱۸ تومان معامله و تثبیت شود احتمالا” بسوی مقاومتهای بالاتر که در چارت مشخص شده نوسان خواهد کرد…

حد ضرر این تحلیل ۱۱۰ تومان است…

ثرود