سرمایه گذاری میراث فرهنگی

سمگا  که در ۲۷ خرداد و ۲۱ تیر درقیمتهای زیر ۲۰۰ تومان توصیه به خرید شد و براحتی در محدوده ۱۸۰ تومان نیز فرصت خرید داد اکنون بعد از شفاف سازی مبنی بر فروش قسمتی از پروژه افق نیایش و تعدیل مثبت در محدوده قیمتی ۲۳۰-۲۴۰ تومان معامله میشود و همچنان پر تقاضا است …

این سهم در میانمدت همچنان میتواند قیمتهای بالاتری را لمس کند و از این نظر که تحریم ها تاثیری روی سودآوری شرکت ندارد گزینه مناسبی برای سرمایه گذاری در زمان تحریم است …

شرکت برنامه فروش پروژه های دیگری را هم در سال جاری در دستور کار دارد و به نظر می رسد که نوسان های منفی در این سهم  همچنان میتواند برای خرید مناسب باشد…

از نظر نموداری هم خط روند نزولی ۴ ساله با قدرت شکسته شده و هدف میانمدت بالای ۳۰۰ تومان است…مقاومتهای کوتاه مدت در چارت مشخص شده است…

حد ضرر سهم که در تحلیل قبلی ۱۸۰ تومان پیشنهاد شده بود اکنون باید به محدوده ۱۹۵-۲۰۰ تومان منتقل شود…

سمگا