شرکت کی بی سی

کی بی سی روی حمایت معتبر و مهم ۲۰۰ تومان که با فیبوی برگشتی ۶۱٫۸ درصد نیز همپوشانی دارد معامله میشود و اگر این حمایت را از دست ندهد می تواند بسوی مقاومتهای بالاتر و سقف های قبلی برگشت داشته باشد …

کی بی سی