کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران

حکشتی بعد از دوسال و نیم اصلاح به نظر می رسد که از فروشنده خالی شده و از نظر زمانی هم به انتهای روند اصلاحی رسیده است…

این سهم که در محدوده ۳۰۰-۳۲۰ تومان بخوبی حمایت شده اکنون در محدوده ۳۳۰ تومان معامله میشود و در صورتیکه بتواند بالای ۳۴۵ تومان معامله و تثبیت شود از روند نزولی خارج خواهد شد…

خرید سهم با حد ضرر ۳۰۰ تومان مناسب ارزیابی میشود…

حکشتی