کارت اعتباری ایران کیش

رکیش در تایم فریم هفتگی از محدوده ۲۴۰-۲۵۰ تومان در کف کانال صعودی برگشت زده و در صورتیکه بالای محدوده ۲۹۵-۳۰۰ تومان معامله شود بسوی سقف کانال نوسان خواهد کرد …. مقاومتهای مهم در چارت مشخص شده است…

رکیش