صنایع شیمیایی ایران

شیران یکی از سهام بنیادی گروه پتروشیمی و شیمیایی که از رشد بازار و گروه جامانده است در میانه کانال صعودی روی ۳۳۰ تومان حمایت و تثبیت شده است… این سهم با توجه به اینکه بخشی از تولید خود را صادر میکند و با توجه به رشد چشمگیر قیمت دلار چاره ای جز رشد قیمت ندارد و دیر یا زود این اتفاق خواهد افتاد…

مقاومت سهم در سقف کانال محدوده ۴۰۰-۴۲۰ تومان است و در صورتیکه بتواند سقف کانال را بشکند و بالای ۴۲۰ تومان معامله شود این تحلیل بروز رسانی خواهد شد…

حد ضرر سهم شکست کف کانال است که میتوان کف قبلی یعنی ۲۷۴ تومان را بعنوان حد ضرر در نظر گرفت…

شیران