کشت و صنعت چین چین

غچین از محدوده ۵۶۵ تومان در کف کانال صعودی با افزایش تقاضا مواجه شده و برگشت داشته و در صورتیکه قیمت سهم بتواند بالای ۶۵۰ تومان معامله شود و از مقاومت ۷۲۰ تومان عبور کند احتمالا” تا محدوده ۸۵۰ تومان در سقف کانال رشد خواهد کرد…

حمایت سهم اکنون محدوده ۶۱۰-۶۰۰ تومان است و با رعایت حد ضرر ۵۴۴ تومان مناسب ارزیابی میشود…

لازم به تذکر است که شناور سهم پایین است و برای خرید های سنگین ریسک نقد شوندگی را باید در نظر گرفت…

غچین