خساپا در محدوده ۱۲۵ تومان روی حمایت خط روند صعودی قرار دارد و در ۱۱۹ تومان نیز با حمایت فیبوی ۳۸٫۲ درصد برگشتی آخرین موج بزرگ صعودی مواجه خواهد بود …. بنابر این چنانچه از این محدوده شاهد برگشت قیمت باشیم بار دیگر برای شکست مقاومت ۱۵۱ تومان پیشروی خواهد کرد و اگر موفق به شکست این مقاومت شود بسوی ۲۰۰ تومان خواهد رفت.

اما در صورتیکه حمایت ۱۱۹ تومان را از دست بدهد احتمال اصلاح قیمت تا محدوده قیمت اسمی افزایش خواهد یافت ….

حمایت ها در چارت مشخص شده است…

خساپا1