۱۲ شهریور, ۱۳۹۷

کاذر و شکست روند نزولی

[…]
۸ شهریور, ۱۳۹۷

گوهران و شکست سقف کانال!

[…]
۶ شهریور, ۱۳۹۷

حریل و احتمال پولبک

[…]
۱۴ مرداد, ۱۳۹۷

کمرجان و بازگشت دوباره از کف کانال

[…]