۱۱ مهر, ۱۳۹۶

شکست روند نزولی در نمودار خودرو

[…]
۴ مهر, ۱۳۹۶

غبشهر و حمایت کف کانال صعودی!

[…]
۱۶ مرداد, ۱۳۹۶

ثشاهد و اولین هدف کوتاه مدت!

[…]
۱۰ مرداد, ۱۳۹۶

خکمک و خروج از تراکم!

[…]