۲۷ بهمن, ۱۳۹۶

نمودار آ.س.پ بعد از مجمع سالانه

[…]
۲۷ بهمن, ۱۳۹۶

ثعمرا و تغییر روند معاملات!

[…]
۲۳ دی, ۱۳۹۶

تکمبا و حقوقی جدید!

[…]
۵ آبان, ۱۳۹۶

شاخص سیمان به کف کانال رسید!

[…]