۵ آبان, ۱۳۹۶

شاخص سیمان به کف کانال رسید!

[…]
۲ آبان, ۱۳۹۶

دامین بار دیگر روی خط روندصعودی

[…]
۱۱ مهر, ۱۳۹۶

شکست روند نزولی در نمودار خودرو

[…]
۴ مهر, ۱۳۹۶

غبشهر و حمایت کف کانال صعودی!

[…]