۱ مرداد, ۱۳۹۶

فروس و ۸۵ درصد بازدهی!

[…]
۲۶ تیر, ۱۳۹۶

فخوز و عبور از سقف قبلی!

[…]
۱۶ تیر, ۱۳۹۶

وبانک و احتمال موجی دیگر!

[…]
۱۶ تیر, ۱۳۹۶

وبیمه درگیر با مقاومتی سخت!

[…]