۲۹ دی, ۱۳۹۶

مارون و عبور از اولین هدف!

[…]
۱۰ شهریور, ۱۳۹۶

پترول در سقف کانال!

[…]
۶ شهریور, ۱۳۹۶

کماسه ،واکنش به حمایت ها!

[…]
۲۸ مرداد, ۱۳۹۶

کهرام و احتمال شکست مقاومت مهم!

[…]