۲ آذر, ۱۳۹۷

خودرو – تکمیل الگوی صعودی

[…]
۲۷ آبان, ۱۳۹۷

وساپا روی خط روند صعودی!

[…]
۲۷ آبان, ۱۳۹۷

ورنا روی خط روند صعودی!

[…]
۱۸ آبان, ۱۳۹۷

بالبر در محدوده حمایتی

[…]