۲۷ آبان, ۱۳۹۷

وساپا روی خط روند صعودی!

[…]
۲۷ آبان, ۱۳۹۷

ورنا روی خط روند صعودی!

[…]
۱۸ آبان, ۱۳۹۷

بالبر در محدوده حمایتی

[…]
۱۸ آبان, ۱۳۹۷

ثعمرا و اصلاح خوب!

[…]