۱۶ آبان, ۱۳۹۶

آ.س.پ در حال نفوذ به ابرها!

[…]
۱۴ آبان, ۱۳۹۶

غمارگ روی خط روندصعودی

[…]
۲۲ مهر, ۱۳۹۶

سدور در محدوده حمایت معتبر

[…]
۲ مهر, ۱۳۹۶

بشهاب و بازگشت از کف کانال!

[…]