۵ بهمن, ۱۳۹۶

بهپاک روی خط روندصعودی!

[…]
۱۶ آبان, ۱۳۹۶

آ.س.پ در حال نفوذ به ابرها!

[…]
۱۴ آبان, ۱۳۹۶

غمارگ روی خط روندصعودی

[…]
۲۲ مهر, ۱۳۹۶

سدور در محدوده حمایت معتبر

[…]