۲۹ دی, ۱۳۹۷

خساپا روی حمایت مهم!

[…]
۹ آذر, ۱۳۹۷

کاذر و الگوی صعودی!

[…]
۲۵ آبان, ۱۳۹۷

کمرجان در محدوده حمایتی!

[…]
۲۵ آبان, ۱۳۹۷

کمنگنز در کف کانال!

[…]