۹ آذر, ۱۳۹۷

کاذر و الگوی صعودی!

[…]
۲۵ آبان, ۱۳۹۷

کمرجان در محدوده حمایتی!

[…]
۲۵ آبان, ۱۳۹۷

کمنگنز در کف کانال!

[…]
۱۸ آبان, ۱۳۹۷

بشهاب روی خط روندصعودی

[…]