پرسش و پاسخ های اخیر

0 دوستدار 0 امتیاز منفی
1 پاسخ 9 بازدید
پاسخ داده شده 8 ژان 2019 در تحلیل فاندامنتال توسط admin (12,030 امتیاز)
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
1 پاسخ 17 بازدید
پاسخ داده شده دسامبر 26, 2018 در تحلیل تکنیکال توسط admin (12,030 امتیاز)
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
1 پاسخ 12 بازدید
1 امتیاز مثبت 0 امتیاز منفی
1 پاسخ 12 بازدید
پاسخ داده شده دسامبر 17, 2018 در تحلیل تکنیکال توسط admin (12,030 امتیاز)
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
1 پاسخ 9 بازدید
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
1 پاسخ 9 بازدید
پاسخ داده شده دسامبر 14, 2018 در تحلیل تکنیکال توسط admin (12,030 امتیاز)
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
1 پاسخ 11 بازدید
پاسخ داده شده دسامبر 8, 2018 در تحلیل تکنیکال توسط admin (12,030 امتیاز)
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
1 پاسخ 15 بازدید
پاسخ داده شده نوامبر 30, 2018 در تحلیل تکنیکال توسط admin (12,030 امتیاز)
1 امتیاز مثبت 0 امتیاز منفی
1 پاسخ 18 بازدید
پاسخ داده شده نوامبر 4, 2018 در تحلیل تکنیکال توسط admin (12,030 امتیاز)
1 امتیاز مثبت 0 امتیاز منفی
1 پاسخ 17 بازدید
پاسخ داده شده اکتبر 23, 2018 در تحلیل تکنیکال توسط admin (12,030 امتیاز)
1 امتیاز مثبت 0 امتیاز منفی
1 پاسخ 15 بازدید
پاسخ داده شده اکتبر 22, 2018 در تحلیل تکنیکال توسط admin (12,030 امتیاز)
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
1 پاسخ 15 بازدید
پاسخ داده شده اکتبر 21, 2018 در تحلیل تکنیکال توسط admin (12,030 امتیاز)
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
1 پاسخ 16 بازدید
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
1 پاسخ 13 بازدید
پاسخ داده شده اکتبر 21, 2018 در تحلیل تکنیکال توسط admin (12,030 امتیاز)
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
1 پاسخ 12 بازدید
پاسخ داده شده اکتبر 20, 2018 در تحلیل تکنیکال توسط admin (12,030 امتیاز)
1 امتیاز مثبت 0 امتیاز منفی
1 پاسخ 12 بازدید
پاسخ داده شده اکتبر 19, 2018 در تحلیل تکنیکال توسط admin (12,030 امتیاز)
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
2 پاسخ 22 بازدید
پاسخ داده شده اکتبر 14, 2018 در اقتصادی توسط masoud25 (400 امتیاز)
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
1 پاسخ 13 بازدید
پاسخ داده شده اکتبر 9, 2018 در تحلیل تکنیکال توسط admin (12,030 امتیاز)
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
1 پاسخ 14 بازدید
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
1 پاسخ 13 بازدید
پاسخ داده شده اکتبر 6, 2018 در تحلیل تکنیکال توسط admin (12,030 امتیاز)
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
1 پاسخ 6 بازدید
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
1 پاسخ 20 بازدید
پاسخ داده شده اکتبر 5, 2018 در تحلیل تکنیکال توسط admin (12,030 امتیاز)
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
2 پاسخ 19 بازدید
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
1 پاسخ 19 بازدید
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
1 پاسخ 13 بازدید
پاسخ داده شده اکتبر 1, 2018 در تحلیل تکنیکال توسط admin (12,030 امتیاز)
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
1 پاسخ 12 بازدید
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
2 پاسخ 24 بازدید
پاسخ داده شده سپتامبر 28, 2018 در تحلیل تکنیکال توسط admin (12,030 امتیاز)
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
1 پاسخ 10 بازدید
پاسخ داده شده سپتامبر 25, 2018 در تحلیل تکنیکال توسط admin (12,030 امتیاز)
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
1 پاسخ 15 بازدید
پاسخ داده شده سپتامبر 24, 2018 در تحلیل تکنیکال توسط admin (12,030 امتیاز)
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
1 پاسخ 17 بازدید
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
1 پاسخ 19 بازدید
پاسخ داده شده سپتامبر 21, 2018 در تحلیل تکنیکال توسط admin (12,030 امتیاز)
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
1 پاسخ 16 بازدید
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
1 پاسخ 26 بازدید
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
1 پاسخ 20 بازدید
پاسخ داده شده سپتامبر 15, 2018 در تحلیل تکنیکال توسط admin (12,030 امتیاز)
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
2 پاسخ 19 بازدید
1 امتیاز مثبت 0 امتیاز منفی
1 پاسخ 21 بازدید
پاسخ داده شده سپتامبر 8, 2018 در تحلیل تکنیکال توسط admin (12,030 امتیاز)
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
1 پاسخ 15 بازدید
پاسخ داده شده سپتامبر 3, 2018 در تحلیل تکنیکال توسط admin (12,030 امتیاز)
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
1 پاسخ 20 بازدید
پاسخ داده شده اوت 30, 2018 در تحلیل تکنیکال توسط admin (12,030 امتیاز)
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
1 پاسخ 15 بازدید
پاسخ داده شده اوت 26, 2018 در تحلیل تکنیکال توسط admin (12,030 امتیاز)
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
1 پاسخ 17 بازدید
برای نمایش موارد بیشتر لیست کامل سوالات یا برچسب های پرطرفدار را مشاهده نمایید
...