پرسش و پاسخ های اخیر

1 امتیاز مثبت 0 امتیاز منفی
3 پاسخ 14 بازدید
پاسخ داده شده 17 Mar 2019 در تحلیل تکنیکال توسط admin (12,170 امتیاز)
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
1 پاسخ 9 بازدید
پاسخ داده شده 26 ژان 2019 در تحلیل تکنیکال توسط admin (12,170 امتیاز)
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
1 پاسخ 11 بازدید
پاسخ داده شده 8 ژان 2019 در تحلیل فاندامنتال توسط admin (12,170 امتیاز)
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
1 پاسخ 18 بازدید
پاسخ داده شده دسامبر 26, 2018 در تحلیل تکنیکال توسط admin (12,170 امتیاز)
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
1 پاسخ 13 بازدید
1 امتیاز مثبت 0 امتیاز منفی
1 پاسخ 14 بازدید
پاسخ داده شده دسامبر 17, 2018 در تحلیل تکنیکال توسط admin (12,170 امتیاز)
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
1 پاسخ 9 بازدید
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
1 پاسخ 10 بازدید
پاسخ داده شده دسامبر 14, 2018 در تحلیل تکنیکال توسط admin (12,170 امتیاز)
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
1 پاسخ 11 بازدید
پاسخ داده شده دسامبر 8, 2018 در تحلیل تکنیکال توسط admin (12,170 امتیاز)
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
1 پاسخ 15 بازدید
پاسخ داده شده نوامبر 30, 2018 در تحلیل تکنیکال توسط admin (12,170 امتیاز)
1 امتیاز مثبت 0 امتیاز منفی
1 پاسخ 21 بازدید
پاسخ داده شده نوامبر 4, 2018 در تحلیل تکنیکال توسط admin (12,170 امتیاز)
1 امتیاز مثبت 0 امتیاز منفی
1 پاسخ 17 بازدید
پاسخ داده شده اکتبر 23, 2018 در تحلیل تکنیکال توسط admin (12,170 امتیاز)
1 امتیاز مثبت 0 امتیاز منفی
1 پاسخ 15 بازدید
پاسخ داده شده اکتبر 22, 2018 در تحلیل تکنیکال توسط admin (12,170 امتیاز)
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
1 پاسخ 15 بازدید
پاسخ داده شده اکتبر 21, 2018 در تحلیل تکنیکال توسط admin (12,170 امتیاز)
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
1 پاسخ 16 بازدید
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
1 پاسخ 13 بازدید
پاسخ داده شده اکتبر 21, 2018 در تحلیل تکنیکال توسط admin (12,170 امتیاز)
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
1 پاسخ 12 بازدید
پاسخ داده شده اکتبر 20, 2018 در تحلیل تکنیکال توسط admin (12,170 امتیاز)
1 امتیاز مثبت 0 امتیاز منفی
1 پاسخ 12 بازدید
پاسخ داده شده اکتبر 19, 2018 در تحلیل تکنیکال توسط admin (12,170 امتیاز)
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
2 پاسخ 22 بازدید
پاسخ داده شده اکتبر 14, 2018 در اقتصادی توسط masoud25 (400 امتیاز)
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
1 پاسخ 13 بازدید
پاسخ داده شده اکتبر 9, 2018 در تحلیل تکنیکال توسط admin (12,170 امتیاز)
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
1 پاسخ 14 بازدید
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
1 پاسخ 13 بازدید
پاسخ داده شده اکتبر 6, 2018 در تحلیل تکنیکال توسط admin (12,170 امتیاز)
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
1 پاسخ 7 بازدید
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
1 پاسخ 20 بازدید
پاسخ داده شده اکتبر 5, 2018 در تحلیل تکنیکال توسط admin (12,170 امتیاز)
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
2 پاسخ 19 بازدید
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
1 پاسخ 19 بازدید
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
1 پاسخ 13 بازدید
پاسخ داده شده اکتبر 1, 2018 در تحلیل تکنیکال توسط admin (12,170 امتیاز)
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
1 پاسخ 12 بازدید
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
2 پاسخ 24 بازدید
پاسخ داده شده سپتامبر 28, 2018 در تحلیل تکنیکال توسط admin (12,170 امتیاز)
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
1 پاسخ 10 بازدید
پاسخ داده شده سپتامبر 25, 2018 در تحلیل تکنیکال توسط admin (12,170 امتیاز)
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
1 پاسخ 16 بازدید
پاسخ داده شده سپتامبر 24, 2018 در تحلیل تکنیکال توسط admin (12,170 امتیاز)
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
1 پاسخ 17 بازدید
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
1 پاسخ 19 بازدید
پاسخ داده شده سپتامبر 21, 2018 در تحلیل تکنیکال توسط admin (12,170 امتیاز)
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
1 پاسخ 16 بازدید
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
1 پاسخ 26 بازدید
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
1 پاسخ 20 بازدید
پاسخ داده شده سپتامبر 15, 2018 در تحلیل تکنیکال توسط admin (12,170 امتیاز)
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
2 پاسخ 19 بازدید
1 امتیاز مثبت 0 امتیاز منفی
1 پاسخ 22 بازدید
پاسخ داده شده سپتامبر 8, 2018 در تحلیل تکنیکال توسط admin (12,170 امتیاز)
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
1 پاسخ 15 بازدید
پاسخ داده شده سپتامبر 3, 2018 در تحلیل تکنیکال توسط admin (12,170 امتیاز)
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
1 پاسخ 20 بازدید
پاسخ داده شده اوت 30, 2018 در تحلیل تکنیکال توسط admin (12,170 امتیاز)
برای نمایش موارد بیشتر لیست کامل سوالات یا برچسب های پرطرفدار را مشاهده نمایید
...