پرسش و پاسخ های اخیر

0 دوستدار 0 امتیاز منفی
0 پاسخ 1 بازدید
سوال شده 1 ساعت قبل در تحلیل تکنیکال توسط mbm46201 (1,040 امتیاز)
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
1 پاسخ 6 بازدید
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
1 پاسخ 16 بازدید
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
1 پاسخ 14 بازدید
پاسخ داده شده 3 روز قبل در تحلیل تکنیکال توسط admin (9,930 امتیاز)
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
2 پاسخ 13 بازدید
1 امتیاز مثبت 0 امتیاز منفی
1 پاسخ 16 بازدید
پاسخ داده شده 8 سپتامبر 2018 در تحلیل تکنیکال توسط admin (9,930 امتیاز)
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
1 پاسخ 13 بازدید
پاسخ داده شده 3 سپتامبر 2018 در تحلیل تکنیکال توسط admin (9,930 امتیاز)
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
1 پاسخ 16 بازدید
پاسخ داده شده 30 اوت 2018 در تحلیل تکنیکال توسط admin (9,930 امتیاز)
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
1 پاسخ 9 بازدید
پاسخ داده شده 26 اوت 2018 در تحلیل تکنیکال توسط admin (9,930 امتیاز)
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
1 پاسخ 11 بازدید
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
1 پاسخ 11 بازدید
پاسخ داده شده 23 اوت 2018 در تحلیل تکنیکال توسط admin (9,930 امتیاز)
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
1 پاسخ 15 بازدید
پاسخ داده شده 19 اوت 2018 در تحلیل تکنیکال توسط admin (9,930 امتیاز)
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
1 پاسخ 12 بازدید
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
1 پاسخ 12 بازدید
پاسخ داده شده 14 اوت 2018 در تحلیل تکنیکال توسط admin (9,930 امتیاز)
1 امتیاز مثبت 0 امتیاز منفی
1 پاسخ 12 بازدید
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
1 پاسخ 13 بازدید
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
1 پاسخ 10 بازدید
1 امتیاز مثبت 0 امتیاز منفی
1 پاسخ 16 بازدید
1 امتیاز مثبت 0 امتیاز منفی
1 پاسخ 15 بازدید
پاسخ داده شده 18 ژوئیه 2018 در تحلیل تکنیکال توسط admin (9,930 امتیاز)
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
2 پاسخ 14 بازدید
پاسخ داده شده 15 ژوئیه 2018 در تحلیل تکنیکال توسط admin (9,930 امتیاز)
1 امتیاز مثبت 0 امتیاز منفی
3 پاسخ 17 بازدید
1 امتیاز مثبت 0 امتیاز منفی
1 پاسخ 11 بازدید
1 امتیاز مثبت 0 امتیاز منفی
1 پاسخ 19 بازدید
1 امتیاز مثبت 0 امتیاز منفی
1 پاسخ 9 بازدید
پاسخ داده شده 16 ژوئن 2018 در تحلیل تکنیکال توسط admin (9,930 امتیاز)
2 دوستدار 0 امتیاز منفی
1 پاسخ 21 بازدید
2 دوستدار 0 امتیاز منفی
1 پاسخ 25 بازدید
پاسخ داده شده 18 فوریه 2018 در تحلیل تکنیکال توسط admin (9,930 امتیاز)
1 امتیاز مثبت 0 امتیاز منفی
5 پاسخ 34 بازدید
2 دوستدار 0 امتیاز منفی
1 پاسخ 14 بازدید
1 امتیاز مثبت 0 امتیاز منفی
1 پاسخ 22 بازدید
پاسخ داده شده 5 فوریه 2018 در تحلیل تکنیکال توسط borsbaran (3,070 امتیاز)
1 امتیاز مثبت 0 امتیاز منفی
1 پاسخ 11 بازدید
2 دوستدار 0 امتیاز منفی
1 پاسخ 24 بازدید
3 دوستدار 0 امتیاز منفی
1 پاسخ 12 بازدید
پاسخ داده شده 15 ژان 2018 در تحلیل تکنیکال توسط admin (9,930 امتیاز)
2 دوستدار 0 امتیاز منفی
1 پاسخ 18 بازدید
پاسخ داده شده 12 ژان 2018 در تحلیل تکنیکال توسط admin (9,930 امتیاز)
1 امتیاز مثبت 0 امتیاز منفی
1 پاسخ 13 بازدید
3 دوستدار 0 امتیاز منفی
3 پاسخ 26 بازدید
پاسخ داده شده 5 ژان 2018 در سیاسی توسط borsbaran (3,070 امتیاز)
2 دوستدار 0 امتیاز منفی
1 پاسخ 17 بازدید
پاسخ داده شده دسامبر 30, 2017 در تحلیل تکنیکال توسط admin (9,930 امتیاز)
2 دوستدار 0 امتیاز منفی
2 پاسخ 22 بازدید
شما نیز سوالی دارید؟ کلیک کنید
...