۱۱ شهریور, ۱۳۹۷

میهن هم روند نزولی را شکست!

[…]
۶ شهریور, ۱۳۹۷

البرز و خروج از کانال نزولی!

[…]
۱۹ مرداد, ۱۳۹۷

پارسیان در کف کانال صعودی

[…]
۳ خرداد, ۱۳۹۶

البرز

[…]