۲۸ مرداد, ۱۳۹۷

خساپا در آستانه خروج از کانال نزولی

[…]
۷ مرداد, ۱۳۹۷

بازگشت خودرو از کف کانال!

[…]
۱۲ بهمن, ۱۳۹۵

بررسی خساپا

[…]
۱ شهریور, ۱۳۹۵

بررسی سایپا

[…]