۸ آبان, ۱۳۹۶

شاخص گروه خودرویی

[…]
۱۱ مهر, ۱۳۹۶

شکست روند نزولی در نمودار خودرو

[…]
۱۰ مرداد, ۱۳۹۶

خکمک و خروج از تراکم!

[…]
۳۰ خرداد, ۱۳۹۶

خکاوه روی خط روند صعودی

[…]