۲۹ مرداد, ۱۳۹۷

خاذین در ادامه روند صعودی

[…]
۲۸ مرداد, ۱۳۹۷

خساپا در آستانه خروج از کانال نزولی

[…]
۲۴ مرداد, ۱۳۹۷

وساپا شاید پایان اصلاح!

[…]
۷ مرداد, ۱۳۹۷

بازگشت خودرو از کف کانال!

[…]