۲۹ دی, ۱۳۹۶

مارون و عبور از اولین هدف!

[…]
۲۳ دی, ۱۳۹۶

لسرما روی خط روند صعودی

[…]
۲۳ دی, ۱۳۹۶

ولساپا و احتمال شکست روندنزولی!

[…]
۲۳ دی, ۱۳۹۶

تکمبا و حقوقی جدید!

[…]