۱۶ آبان, ۱۳۹۶

شلعاب بار دیگر در کف کانال!

[…]
۱۶ آبان, ۱۳۹۶

شپاکسا روی حمایتی مهم!

[…]
۱۶ آبان, ۱۳۹۶

آ.س.پ در حال نفوذ به ابرها!

[…]
۱۴ آبان, ۱۳۹۶

غمارگ روی خط روندصعودی

[…]