۱۶ خرداد, ۱۳۹۶

ثباغ در کف کانال صعودی

[…]
۹ تیر, ۱۳۹۴

شاخص بالاخره نفوذ کرد

[…]
۳۰ خرداد, ۱۳۹۴

شاخص کل

[…]
۱۹ خرداد, ۱۳۹۴

بررسی بازار و شاخص کل

[…]