۹ تیر, ۱۳۹۶

شتران و احتمال نوسان مثبت!

[…]
۸ تیر, ۱۳۹۶

بررسی شاخص پالایشی

[…]
۱۷ بهمن, ۱۳۹۵

شتران

[…]
۱۳ مهر, ۱۳۹۵

شتران(بروزرسانی)

[…]