۲۹ دی, ۱۳۹۶

مارون و عبور از اولین هدف!

[…]
۳ دی, ۱۳۹۶

حفاری و احتمال خروج از تراکم مقاومتی!

[…]
۱۶ آبان, ۱۳۹۶

شلعاب بار دیگر در کف کانال!

[…]
۱۶ آبان, ۱۳۹۶

شپاکسا روی حمایتی مهم!

[…]