۱ مرداد, ۱۳۹۶

فنوال در محدوده سقف کانال

[…]
۱ مرداد, ۱۳۹۶

فروس و ۸۵ درصد بازدهی!

[…]
۳۰ تیر, ۱۳۹۶

فسرب و احتمال نوسان مثبت

[…]
۳۰ تیر, ۱۳۹۶

وتوکا در حال شکست روند نزولی!

[…]