۱۶ تیر, ۱۳۹۶

فخوز و احتمال شکست روند نزولی

[…]
۱۳ تیر, ۱۳۹۶

فولای و احتمال تشکیل کف دوبل!

[…]
۱۵ اسفند, ۱۳۹۵

توسعه معدنی و صنعتی صبا نور

[…]
۲۹ بهمن, ۱۳۹۵

آهن و فولاد ارفع

[…]