۲۹ تیر, ۱۳۹۷

ولساپا و حق تقدم ها

[…]
۲۹ تیر, ۱۳۹۷

حجم های مشکوک در این سهم!

[…]
۲۹ خرداد, ۱۳۹۷

لیزینگ رایان سایپا

[…]
۲۳ دی, ۱۳۹۶

ولساپا و احتمال شکست روندنزولی!

[…]