۲۶ تیر, ۱۳۹۷

تاپیکو و اصلاح خوب

[…]
۲۹ دی, ۱۳۹۶

مارون و عبور از اولین هدف!

[…]
۱۶ آبان, ۱۳۹۶

شلعاب بار دیگر در کف کانال!

[…]
۱۶ آبان, ۱۳۹۶

شپاکسا روی حمایتی مهم!

[…]