۳۰ شهریور, ۱۳۹۷

شکست سقف کانال در شیران

[…]
۳۰ شهریور, ۱۳۹۷

شکلر و شکست سقف کانال

[…]
۲۶ تیر, ۱۳۹۷

تاپیکو و اصلاح خوب

[…]
۲۹ دی, ۱۳۹۶

مارون و عبور از اولین هدف!

[…]