۱۲ شهریور, ۱۳۹۷

کاذر و شکست روند نزولی

[…]
۱۴ مرداد, ۱۳۹۷

کاذر روی خط روند صعودی

[…]
۱۲ تیر, ۱۳۹۶

کاذر بعد از بازگشایی در کف کانال!

[…]
۲ بهمن, ۱۳۹۵

بررسی کاذر

[…]