۲۷ آبان, ۱۳۹۷

وساپا روی خط روند صعودی!

[…]
۲۷ آبان, ۱۳۹۷

ورنا روی خط روند صعودی!

[…]
۲۵ آبان, ۱۳۹۷

کمرجان در محدوده حمایتی!

[…]
۲۵ آبان, ۱۳۹۷

کمنگنز در کف کانال!

[…]